Om Kverva

Kverva er et investeringsselskap med fokus på marin sektor. Marin sektor representerer en fremtidsrettet vekstnæring hvor Kverva med kompetanse, nettverk og kapital ser et betydelig potensial for verdiskapning.

Vår historie
Kverva har historie tilbake til 1991 da det ble etablert som et holding selskap for eierskapet i SalMar ASA. I forbindelse med nedsalg i SalMar ASA i 2006 startet arbeidet med å etablere Kverva som et operativt investeringsselskap med fokus på marin sektor. Fra 2007 har selskapet opparbeidet seg en betydelig kompetanse og et stort nettverk som gir grunnlag for å videreutvikle en bred portefølje innen sektoren og forvalte en betydelig likviditetsbeholdning. I sum bidrar dette til at vi kan gjøre nye fremtidsrettede og verdiskapende investeringer innen sektoren de kommende årene.